SpermVital – Resultat av 15 års intensiv forskning

SpermVital-teknologien er et resultat av 15 års forskning og utvikling. Det hele begynte med en drøm om å kunne gjøre inseminasjonen mindre tidskritisk og dermed gi bønder en mer fleksibel hverdag.

I dag kan SpermVital tilby en teknologi som oppfyller denne drømmen. Ved å forlenge storfespermienes levetid fra 24 timer til 48 timer, er drømmen om økt fleksibilitet blitt virkelighet.

Det er et stort team som i dag står bak videreutviklingen av SpermVital-teknologien. Målet at teknologien skal forbedres kontinuerlig. Det vil si at sædcellenes overlevelsesevne og overlevelsestid blir stadig bedre. Innledningsvis har SpermVital-teknologien blitt benyttet på storefe, og vi er nå i gang med å overføre teknologien til andre dyreslag som hest og gris.

SpermVitals forskerteam består av ni engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse innen både cellebiologi, veterinærmedisin og biopolymerer. I tillegg samarbeider vi med landets fremste fagmiljøer hos blant annet SINTEF og Norges veterinærhøgskole.